Historie

Historie Klubu potápěčů J .Y. Cousteau Hradec Králové

Kořeny historie potápění v Hradci Králové sahají až do roku 1957, kdy byla založena „Organizace plavajících potápěčů v Hradci Králové“. Samostatný „Klub potápěčů J. Y. Cousteau Hradec Králové“ byl založen v roce 1968, můžeme se tedy pochlubit 45letou tradicí organizovaného potápění v Hradci Králové. Datum 4.4.1968 je skutečným začátkem našeho klubu. Jak klub získal svůj název? Zakládající členové klubu požádali oficiálně, dnes již legendárního, oceánografa J. Y. Cousteau, zda by mohl náš klub legálně užívat jeho jméno v názvu. Z Oceánografického institutu Monaco přišla 18.10.1968 kladná odpověď s tím, že kapitán Cousteau je poctěn touto iniciativou, přicházející ze země „východního bloku“ a převzal nad naším klubem symbolický patronát. V roce 1968 ještě neexistoval Svaz potápěčů, klub byl organizován pod civilní součástí armády – Svazarmem (pro mladší ročníky – Svaz pro spolupráci s armádou), založení svazu se chystalo a naši členové byli rovněž u toho. V 60. letech existoval pouze jeden výcvikový systém, francouzský CMAS – (Confédération Mondiale des Activités Subaqutiques), jehož výcvikové postupy převzala i tehdejší ČSSR.

Díky péči dlouholetého instruktora klubu Jardy Schejbala se dochoval i první zpravodaj, který klub začal vydávat v listopadu 1969. V něm se mimo jiné dočtete, že k náplni klubu patřilo také „konstrukce a výroba nezbytné potápěčské výzbroje a výstroje“. Dnes je zcela běžně dostupné špičkové zařízení v celém sortimentu potřeb potápěče. Nebylo tomu tak vždy, průmyslová výroba potápěčských potřeb byla v plenkách stejně jako potápění samotné. Připomeňme nejvýraznější osobnosti klubu jeho dlouholeté historie. Prvním předsedou se stal ing. Josef Broukal (na obrázku zcela vlevo), instruktor třídy „C“ (v šedesátých letech nejvyšší stupeň), stejné kvalifikace dosáhl i Jaroslav Schejbal (jako instruktor působil v klubu  do roku 2008, na obr. zcela vpravo), dalšími členy výboru byli Jan Polehňa (dnes již jediný aktivní potápěč ze  skupiny zakládajících členů), Ladislav Klust, MUDr. Josef Mužík,  Jaroslav Vašata, a ing. Jaroslav Krška.

Už v 60. letech měl klub 2 instruktory kvalifikace „C“, 5 instruktorů kvalifikace „B“ a 9 instruktorů kvalifikace „A“. 2 instruktoři klubu zajišťovali pořádání zkoušek vyšší kvalifikace nejen teoretickým i praktickým přezkušováním v rámci kraje, ale i v jiných krajích a za existence Československa i v Bratislavě. Instruktoři klubu byli za svoji činnost odměněni zlatou a stříbrnou medailí „Za zásluhy“ Svazem potápěčů. Klub úzce spolupracoval s dalšími sportovními organizacemi, jednou z náplní byla také propagace vlastní činnosti, ale i pomoc organizacím při práci pod hladinou. Dochované materiály jsou toho důkazem, např. záchrana „utopeného bagru v roce 1972 – viz foto v dalším textu.

 

 

Kopie dopisu Oceánografického institutu adresovaná ing. Josefu Broukalovi, hlavnímu iniciátorovi aktivity týkající se názvu klubu. Jsme jediným klubem, který jméno J. Y. Cousteau používá legálně se souhlasem věhlasného oceánografa.

Přípravné práce na vylovení bagru – písník Obědovice, rok 1972

 

Záchranářské práce při vylovení bagru, za vydatné pomoci potápěčů našeho klubu bagr připevněn a vyloven z hlubin. Nebýt pomoci potápěčů, mohla se lokalita Obědovického písníku zapsat jako „vraková“.

 

 

K největšímu rozmachu potápění dochází na konci 80. let minulého století. Klub v této době eviduje více než 100 členů. I v těchto letech pokračuje spolupráce s dalšími sportovními kluby, jako například Jachtařským klubem se sídlem na Rozkoši.

 

Nejčastější náplní činnosti zůstala výchova nových členů a jak tehdejší materiály uvádějí „přátel klubu a potápění“

instruktor Jarda Schejbal (uprostřed čelem)při kurzu nových adeptů ( zcela vpravo Jan Polehňa, první klubový pokladník)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes, v době módě podléhajících neoprenů, téměř neuvěřitelné, všichni v černém, jen ty pruhy na „tvrdoprénu“ byly žluté. Proč „tvrdopren“ ? Pamětníci dosvědčí, že k pohodlnému pohybu dnešních materiálů měl tehdejší výrobek přece jen daleko. Tepelnou ochranu přece jen přiměřeně poskytoval.

Za léta činnosti klubu prošlo jeho řadami doslova stovky členů, mnozí z nich jsou dosud aktivními členy, někteří klub opustili jako aktivní potápěči, zůstali však věrni vzpomínkám na zážitky z podvodní říše ticha. Vždyť o potápění se mimo jiné říká, že je ideálním sportem pro manželské páry. Oba musí pod vodou držet – myslíte hubu? – ne, náustek s regulátorem vzduchu.

V roce 2008 jsme oslavili společným setkáním pamětníků, současných členů a přátel klubu 40.výročí jeho založení. Při této příležitosti byla bývalým členům, kteří se zasloužili o rozvoj klubu předána upomínková plaketa.

ing. Jaroslav Pacovský, JUDr. Vladislav Kusala                Josef Hartvich

ing. Jaromír Sladkovský                                                     Blahoslav Fiedler

ing. Josef Broukal                                                                ing. J. Pacovský, Blahoslav Fiedler, Ladislav Klůst

S některými členy jsme se bohužel museli rozloučit navždy, což však neznamená, že zapomínáme. V naší mysli zůstávají stále s námi, připomeňme tragicky zesnulé Lídu Čejpovou, Honzu Flídra, kterému kamarádi potápěči splnili jeho poslední přání, rozptýlení ostatků na jadranské Istrii, kde k tragédii došlo. Naše řady také navždy opustil v roce 2009 jeden ze  zakládajících členů ing. Josef Broukal. Na přání rodiny byla i jeho část ostatků rozptýlena do moře, symbolicky u Oceánografického muzea v Monacu. V roce 2010 jsme také, díky zákeřné chorobě, přišli o Libora Dudychu, jednoho z prvních technických a jeskyních potápěčů našeho klubu.

Libor Dudycha při potápění na lodi Marinero, Chorvatsko 2006

Další dobové fotografie a dokumenty naleznete v naší fotogalerii. Pokud vlastníte dokumenty související s historií našeho klubu, prosíme Vás o jejich zapůjčení. Předem děkujeme a těšíme se na shledání s dalšími pokračovateli tradice Klubu potápěčů  J. Y. Cousteau Hradec Králové.

Poznámka: Při příležitosti založení Svazu potápěčů byla vydána edice odznaků CMAS. Pro sběratele máme dobrou zprávu, několik se jich dochovalo dodnes a mohou obohatit Vaši sbírku. Pokud máte zájem o tento odznak, navštivte rubriku „kontakty“.

U příležitosti 50. výročí klubové činnosti byla vydána publikace „Vzhůru ke dnu“ mapující činnost od založení klubu do roku 2018.